Ελληνικό γιαούρτι - ένα παγκοσμίως γνωστό ελληνικό προϊόν