Ελληνικό γιαούρτι – ένα παγκοσμίως γνωστό ελληνικό προϊόν